De arbeidsmarkt in 2023: 7 carrièrevoorspellingen van deskundigen

De arbeidsmarkt in 2023 7 carrièrevoorspellingen van deskundigen

De werkloosheid is laag en werkzekerheid is niet meer zo’n grote zorg als in de jaren ’90. Dat betekent dat je je carrière serieuzer moet nemen dan in het verleden. Het nieuwe gezicht van werken zal het komende decennium veranderen, en hier is hoe verschillende banen naar verwachting zullen veranderen tegen 2023:

Software ontwikkeling

Aangezien software blijft evolueren en complexer wordt, zal de ontwikkeling ervan een kritieke vaardigheid zijn. De snelle vooruitgang van kunstmatige intelligentie en machinaal leren zal softwareontwikkeling complexer en onvoorspelbaarder maken, en AI en ML zullen ook veel banen veranderen. Aangezien bedrijven nieuwe tools en toolsets willen implementeren, zal de vraag naar softwareontwikkelaars toenemen. Bedrijven zullen meer gespecialiseerde vaardigheden nodig hebben als ze complexere software willen ontwikkelen, en ze zullen ook verwachten dat ontwikkelaars veelzijdiger zijn en zich beter kunnen aanpassen. Als gevolg daarvan zullen programmeervaardigheden belangrijker worden en zullen vaardigheden als kritisch denken en samenwerking in teamverband veel belangrijker worden. Bovendien wordt van bekwame ontwikkelaars verwacht dat zij hulpmiddelen bouwen die de productiviteit verbeteren en werknemers helpen productiever te zijn.

Marketing en verkoop

Door het toenemende belang van gegevens zal de marketing- en verkoopfunctie de komende tien jaar een dramatische verandering ondergaan. Het zal meer datagestuurd worden en afhankelijk zijn van specifieke vaardigheden om succesvol te zijn. De beste marketeers gebruiken gegevens uit verschillende bronnen. Zij weten hoe zij gegevens moeten interpreteren en welke bronnen het meest betrouwbaar zijn. Zij moeten ook over uitstekende communicatievaardigheden beschikken om de behoeften van de klant te interpreteren en daarop in te spelen. Deze vaardigheden zullen belangrijker worden naarmate de marketingautomatiseringstools zich verder ontwikkelen. Marketingautomatisering bestaat al lang, maar is tegenwoordig veel geavanceerder. Met de juiste tools kunnen marketeers een groot deel van hun workflow automatiseren, waaronder hun e-mailcampagnes, optimalisatie van landingspagina’s en planning.

Gezondheid en medisch gebied

Het toenemende belang van gegevens zal leiden tot meer vraag naar datawetenschappers en -analisten. De gezondheidszorg zal ook een verschuiving zien in de werkomgeving. De hausse aan genetische tests, AI en machine learning, en gezondheidsdossiers zal leiden tot een meer datagestuurde omgeving. Dit betekent een toename van de vraag naar analisten en datawetenschappers. Daarnaast zal de groeiende vraag naar medische diensten de vraag naar medische technologen en technici doen toenemen. De gezondheidszorg zal met grote uitdagingen blijven kampen, zoals stijgende kosten voor gezondheidszorg, een vergrijzende bevolking en een tekort aan artsen. De werkgelegenheid in de gezondheidszorg zal naar verwachting met 9% stijgen, maar er zullen minder banen beschikbaar zijn voor zorgverleners. Er zal ook de komende jaren genoeg werk zijn voor loopbaancoaches. Loopbaancoaching is een cruciaal hulpmiddel om diegene te helpen die een nieuwe functies zoek. Functies in de gezondheidszorg die naar verwachting zullen groeien, zijn onder meer gegevenswetenschappers, medische assistenten, adviseurs en doktersassistenten. Hoewel er meer vraag zal zijn naar deze banen, zal de groei naar verwachting trager zijn dan in voorgaande jaren.

Techniek en technologie

Het toenemende belang van gegevens zal leiden tot meer vraag naar ingenieurs die gegevens kunnen interpreteren en verwerken. De vraag naar ingenieurs met vaardigheden in informatica en software zal toenemen, evenals de vraag naar ingenieurs met vaardigheden in robotica, automatisering en sensortechnologie. Robotica en automatisering zullen steeds belangrijker worden, vooral naarmate meer bedrijven AI en machine learning implementeren. De beste ingenieurs zullen hun vaardigheden kunnen gebruiken om deze hulpmiddelen te implementeren. Andere engineeringvaardigheden zullen belangrijker worden, zoals hardware- en softwareontwerp, fysieke beveiliging en cyberbeveiliging. Naarmate meer bedrijven vertrouwen op IT, zal de vraag naar ingenieurs toenemen. De beste ingenieurs zullen zich kunnen aanpassen aan veranderende functie-eisen. Bovendien zullen de beste ingenieurs in staat zijn hun bedrijven te helpen nieuwe technologie te integreren.

Rechtsgebied

Het juridische veld zal de komende tien jaar een aanzienlijke verandering doormaken. Naarmate de groei van legal tech en blockchain versnelt, zullen juridische banen verschuiven van papier naar digitaal. Dit zal aanzienlijke veranderingen op juridisch gebied vergen. De beste advocaten zullen goed vertrouwd moeten zijn met technologie en over uitstekende communicatievaardigheden moeten beschikken om met cliënten en raadslieden te kunnen werken. De vraag naar juridische diensten zal toenemen naarmate de groei van legal tech en blockchain versnelt. Dit zal een belangrijke verandering betekenen voor advocaten, die zich zullen moeten aanpassen aan het werken met digitale documenten en technologieën. Advocaten die succesvol zijn in deze omgeving zullen over uitstekende zakelijke vaardigheden beschikken en in staat zijn om teams aan te sturen en budgetten te beheren. Daarnaast moeten ze technologisch onderlegd zijn en inzicht hebben in blockchain en juridische technologie.

Klantenservice

De vraag naar klantenservice banen zal toenemen naarmate meer bedrijven de nieuwste klantenservice automatiseringstools invoeren. Dit zal een aanzienlijke verandering vereisen in de manier waarop servicetaken worden uitgevoerd. De beste service medewerkers hebben uitstekende communicatieve vaardigheden, zijn in staat om in een samenwerkingsomgeving te werken, en kunnen omgaan met verschillende verwachtingen van de klant. De vraag naar klantenservicebanen zal toenemen naarmate meer bedrijven de nieuwste klantenservice-automatiseringstools invoeren. Dit vereist een aanzienlijke verandering in de manier waarop servicetaken worden uitgevoerd. De beste servicemedewerkers beschikken over uitstekende communicatievaardigheden, kunnen in een samenwerkingsomgeving werken en kunnen omgaan met uiteenlopende verwachtingen op het gebied van klantenservice.

Kantoor/Administratieve functiegroei

De vraag naar administratieve ondersteuning zal toenemen naarmate meer bedrijven geavanceerde hulpmiddelen gaan gebruiken. Dit vereist een aanzienlijke verandering in de manier waarop deze banen worden uitgevoerd. De beste administratieve medewerkers hebben uitstekende communicatievaardigheden en kunnen in een samenwerkingsomgeving werken. Ze moeten ook technologisch onderlegd zijn en verstand hebben van tools als digitale documentbeheersystemen en virtuele desktops. De vraag naar administratieve ondersteuning zal toenemen naarmate meer bedrijven geavanceerde tools gaan gebruiken. Dit vereist een aanzienlijke verandering in de manier waarop deze banen worden uitgevoerd. De beste administratieve medewerkers hebben uitstekende communicatievaardigheden en kunnen in een samenwerkingsomgeving werken. Ze moeten ook technologisch onderlegd zijn en verstand hebben van tools als digitale documentbeheersystemen en virtuele desktops.

Conclusie

Het nieuwe werk zal veel meer datagestuurd zijn en vereist een goed begrip van technologie, programmeertalen en gegevensanalyse. De beste werknemers hebben uitstekende communicatievaardigheden en kunnen in een samenwerkingsomgeving werken. Er zal ook meer doorstroom zijn van medewerkers. Dit zullen meer flexwerkers zijn en outplacement zal een grotere rol spelen bij grote en kleine bedrijven. Medewerkers willen ook na hun (vrijwillige) ontslag weer snel een nieuwe functie willen vervullen.