Den Haag en WOZ

Den Haag en WOZ

WOZ Waarde Den Haag verwijst naar de waarde van een woning in de gemeente Den Haag. De gemeente stelt jaarlijks de WOZ-waarde vast en publiceert deze in het aanslagbiljet, legt bijvoorbeeld ook aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) op. De officiële bekendmaking van deze WOZ-waarde heet een WOZ-beschikking. Hierin staan ​​altijd de naam, het adres van de ontvanger, de datum en een aanduiding (adres) van de woon- of vestigingsplaats. Hieronder vallen natuurlijk ook de WOZ-waarde, de waardepeildatum en het kalenderjaar waarop de WOZ-waarde van toepassing is. Gemeenten publiceren de WOZ-waarden doorgaans in de eerste acht weken van het jaar. De waarde bij vervreemding is de waarde van de woning op 1 januari van het voorgaande jaar. De gemeente geeft u 6 weken de tijd om deze WOZ-waarde te betwisten.

WOZ-waarde Den Haag is ook de basis voor diverse belastingen

De WOZ-waarde van Den Haag wordt ook gebruikt als basis voor andere belastingen, namelijk:

 • Onroerende voorheffing (OZB);
 • Waterschapsbelasting;
 • inkomstenbelasting;
 • onroerend goed belasting;
 • Actieve ruimtebelasting; geschikt voor woonboten, caravans, koopvaardijschepen en kiosken.

Bij het afsluiten van een hypotheek beoordeelt de bank het risico dat u uw hypotheekschuld niet (volledig) kunt aflossen. Voor dit risico rekenen banken een extra rente van maximaal 0,5% bovenop de basisrente. Dus als u een hogere hypotheek heeft, betaalt u een risico-opslag (renteopslag). Bij verhoging van de WOZ-waarde is het mogelijk om deze risicopremie te verlagen. Hiervoor dient u zelf contact op te nemen met de bank.

Bezwaar WOZ (reeds) aangemeld

U kunt de WOZ-waarde in Den Haag betwisten als u het niet eens bent met het bedrag dat de gemeente op uw woning heeft vastgesteld. De WOZ-waarde van de gemeente Den Haag is gebaseerd op:

 • Verkoopdatabase bekend bij het Kadaster
 • Eerder gehouden waardering
 • Koopprijs woningen verkocht in Den Haag rond de peildatum

De gemeente gebruikt een rekenmodel dat per woning de WOZ-waarde kan berekenen. Naast de gegevens voor de taxatie is gebruik gemaakt van gegevens uit het Kadaster, zoals:

 • Oppervlakte
 • Inhoudsstartpagina
 • garage
 • Dakraam
 • Wijnkelder

Als u denkt dat de WOZ-waarde van uw woning niet klopt, kunt u deze altijd betwisten. U kunt zelf bezwaar indienen, maar dat kost u veel tijd. Ook heeft u meer kans van slagen als u een bezwaar heeft van het Bezwaarbureau.

WOZ bezwaar loont

In 99 van de 100 gevallen was het de moeite waard om de waarde van WOZ in Den Haag te betwisten. Dat komt omdat elk huis anders is. Als u vindt dat de gemeente Den Haag uw woning heeft overgewaardeerd, kunt u bezwaar maken. Als u dit werk door een bezwaarinstantie laat doen, wordt dit kosteloos voor een persoon gedaan. Dan hoeft u alleen het bureau te machtigen. Het Oppositiebureau heeft advocaten en taxateurs in dienst die gespecialiseerd zijn in de behandeling van bezwaarzaken. Ze weten precies hoe ze bezwaar moeten maken. Zij kunnen gratis bezwaar voor u indienen, aangezien het kantoor wordt betaald door de gemeente als het bezwaar wordt goedgekeurd. Als het bezwaar niet wordt gehonoreerd, betaalt het bureau de bezwaartaks.