Welke verzekeringen zijn cruciaal voor werkgevers?

Welke verzekeringen zijn cruciaal voor werkgevers?

Iedere werkgever met personeel heeft te maken met financiële risico’s. Werknemers kunnen onverwacht schade veroorzaken, arbeidsongeschikt of langdurig ziek worden, een arbeidsongeval krijgen of, in het ergste geval, overlijden. Om de financiële gevolgen van dergelijke gebeurtenissen te beperken, is het als werkgever belangrijk om een aantal verzekeringen af te sluiten. In dit artikel zijn vier cruciale werkgeversverzekeringen uitgelicht.

Aansprakelijkheidsverzekering

Werknemers kunnen schade veroorzaken door fouten, nalatigheid of onvoorzichtigheid. De werkgever is in dat geval aansprakelijk voor de kosten die uit schadeclaims voort komen. Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) neemt deze financiële lasten uit handen. Als een bedrijf werkzaam is in de dienstverlenende sector, dekt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) de financiële gevolgen van een beroepsfout.

Verzuimverzekering

Indien een werknemer langdurig ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt, moet de werkgever daar vaak diep voor in de buidel tasten. In Nederland geldt namelijk een verplichte loondoorbetalingstermijn van twee jaar. Bovendien dient de werkgever zich in te zetten voor de verzuimbegeleiding en het re-integratieproces van de werknemer. Veel bedrijven kunnen deze financiële lasten niet volledig dragen. Door het afsluiten van een verzuimverzekering dekt de werkgever het financiële risico van loondoorbetaling af. De werkgever kan er tevens voor kiezen om overige werkgeverslasten mee te verzekeren, waaronder verzuimbegeleiding en re-integratiekosten.

Ongevallenverzekering

In het verlengde van de verzuimverzekering, is het aan te raden om als werkgever een ongevallenverzekering af te sluiten. Deze verzekering biedt de werkgever financiële compensatie als een werknemer invalide raakt of overlijdt ter gevolg van een arbeidsongeval. Onder arbeidsongevallen worden alle aan arbeid gerelateerde ongevallen verstaan: ongevallen tijdens werkzaamheden of op de werkvloer zijn gebeurd én ongevallen tijdens het woon-werkverkeer. De werkgever verzekert zich voor een vast bedrag per werknemer. In het geval van overlijden wordt het volledige bedrag uitgekeerd, indien een werknemer invalide raakt wordt een percentage van het totaalbedrag uitgekeerd.

Nabestaandenverzekering

Als een werknemer overlijdt, dan biedt een collectieve nabestaandenverzekering diens partner financiële zekerheid. Dit betekent dat een nabestaandenverzekering (al dan niet gedeeltelijk) het financiële risico van het plotse inkomensverlies afdekt. Deze verzekering is een waardevolle secundaire arbeidsvoorwaarde en staat daarmee voor goed werkgeverschap.