Antwoord op de 4 meest gestelde vragen met betrekking tot advocaten

Antwoord op de 4 meest gestelde vragen met betrekking tot advocaten

Een advocaat is een persoon die als werk juridisch advies geeft en voor cliënten op kan treden gedurende rechtszaken. Er bestaan situaties waarin het verplicht is om je te laten vertegenwoordigen door een advocaat. Omdat er zoveel verschillende advocaten zijn, kunnen we ons voorstellen dat er vragen bestaan over advocaten, hun werkzaamheden en andere gerelateerde zaken. In dit blog behandelen we daarom de top 5 meest gestelde vragen met betrekking tot advocaten.

Wat zijn de kosten van een advocaat per uur?

Algemeen heerst het beeld dat de uurtarieven van een advocaat, niet mals zijn. Daar staat tegenover dat advocaten wel ontzettend belangrijk zijn en bepalend in sommige situaties. Gemiddeld kost een advocaat tussen de 200,- en 300,- per uur. Dit is natuurlijk afhankelijk van de mate van ervaring en het type advocaat. Er zijn ook advocaten met een tarief van 400,- per uur.

Hoeveel advocaten zijn er in Nederland?

Er zijn ontzettend veel advocaten werkzaam in Nederland. Of je nou zoekt naar een advocaat Eindhoven of advocaat in Dokkum; ze zijn overal te vinden. Op het moment staan er ruim 18.000 advocaten ingeschreven in Nederland. De afgelopen jaren is dit getal langzaam stijgende geweest.

Wanneer is een advocaat verplicht?

In sommige gerechtelijke procedures is het hebben van een advocaat verplicht. Hieronder vallen zaken met civielrechtelijke procedures (die niet bij de kantonrechter lopen), familierechtelijke procedures en specifieke zaken als faillissement.

Vraag het je advocaat

Wat voor advocaten zijn er op zakelijk gebied?

Er bestaan ontzettend veel verschillende advocaten. Elke advocaat is gespecialiseerd in zijn of haar eigen vakgebied. Advocaten werkzaam op zakelijk gebied (lees: die bedrijven kunnen bijstaan) zijn:

 • Ondernemingsrecht advocaat
  Helpt u met juridische problemen binnen bedrijven van alle rechtsvormen. U kunt bij ondernemingsrecht advocaten terecht voor bijvoorbeeld:
  – Fusies en overnames
  – Oprichting van een onderneming
  – Financiering
 • Advocaat arbeidsrecht
  Helpt u met kwesties op het gebied van arbeidsovereenkomsten, arbeidsregelementen, cao’s, wetten en jurisprudentie. Deze advocaten zijn op de hoogte van de actuele wetgeving. U kunt bij arbeidsrecht advocaten terecht voor bijvoorbeeld juridische hulp bij:
  – Het opstellen en beoordelen van vaststellingsovereenkomsten
  – Ontslagprocedures
  – Loonvorderingen
  – Ziekte en re-integratie
 • Bedrijfsjurist
  Helpt u met juridische kwesties die samenhangen met ondernemerschap. Bij bedrijfsjuristen kunt u onder andere terecht voor hulp bij:
  – De oprichting van een rechtspersoon
  – Het assisteren bij het beheren van vennootschappen
  – Het uitvoeren van legal due dilligence
 • Energierecht advocaat
  Helpt u met vraagstukken omtrent de conventionele energie en klimaat neutrale energie. Ze geven advies en begeleiding en zijn gespecialiseerd in het werken met netbeheerders, energieleveranciers, energieproducten en projectontwikkelaars. Een energierecht advocaat kan u onder andere bijstaan bij:
  – Het opstellen van warmte- en energiecontracten
  – Het aanvragen van vergunningen en ontheffingen
  – Het adviseren over de implementatie van duurzame energie wet- en regelgeving
 • Advocaat Filantropie en Goede Doelen
  Helpt u door u te begeleiden en te assisteren op alle gebieden binnen fiscaliteit, recht, governance en geschillenbeslechting. U kunt onder andere bij een advocaat Filantropie en Goede Doelen terecht voor:
  – Advies rondom het oprichten en registreren van liefdadigheidsinstellingen
  – Begeleiding en assistentie van uw liefdadigheidsorganisatie
 • Begeleiding en assistentie van particuliere cliënten met filantropische wensen en doelstellingen
 • Advocaat Fiscaal recht
  Helpt u door de fiscale regelgeving optimaal te gebruiken en zo de druk van belastingen te minimaliseren
 • Advocaat ICT Recht
  Helpt u met juridische vraagstukken met betrekking tot (de ontwikkelingen van) het internet. Ze kunnen bijstaan in alle kwesties omtrent het ICT recht
 • Incasso advocaat
  Helpt u bij het terugkrijgen van ‘verloren’ geld. Bij Incasso advocaten kunt u terecht voor bijvoorbeeld:
  – Het oplossen van juridische conflicten
  – Het procederen van vorderingen, boven 25.000,-
  – Het indienen van een faillissementsaanvraag
 • Advocaat Insolventierecht
  Helpt u door advies te bieden met betrekking tot financiële problemen. U kunt bij Insolventierecht advocaten o.a. terecht voor:
  – Het ontvangen van advies met betrekking tot faillissement
  – Het treffen van schikkingen met crediteuren
  – Het voeren van juridische procedures
 • Advocaat Intellectueel eigendomsrecht
  Helpt u met het beschermen van uw uitgewerkte ideeën en creatieve concepten. Bij Intellectuele eigendomsrecht advocaten kunt u onder andere terecht voor:
  – Hulp bij het vastleggen van intellectuele eigendommen
  – Als er namens u moet worden opgetreden tegen mensen die inbreuk maken op uw I.E.
 • Interim jurist
  Een interim jurist is een tijdelijke jurist die ervoor zorgt dat uw bedrijf over voldoende juridische ondersteuning beschikt. Bij Interim juristen kunt u onder andere terecht voor hulp bij:
  – Het inhalen van juridisch werk
  – Een mutatie in uw bedrijf
  – Het in kaart brengen of een project wel goed loopt goed gaat
 • Milieurecht advocaat
  Helpt u door u te informeren en bij te staan op alle wet- en regelgeving die betrekking heeft op het milieu. Bij milieurecht advocaten kunt u bijvoorbeeld terecht voor:
  – Bouw- en industriële activiteiten die gereguleerd dienen te worden
  – Zaken rondom milieuaansprakelijkheid
 • Advocaat samenwerkingsovereenkomst
  Helpt u om toekomstige kostbare procedures en onduidelijke zaken te voorkomen bij het opstellen van een samenwerkingscontract
 • Advocaat softwarerecht
  Helpt u bij het adviseren over het softwarerecht
 • Advocaat transportrecht
  Helpt u bij het opstellen van algemene voorwaarden die betrekking hebben tot transportrechten

We hopen dat u na het lezen van dit blog meer te weten bent gekomen over de verschillende typen advocaten die er bestaan en wat ze eventueel voor u kunnen betekenen. Let wel op, deze lijst en uitleg is indicatief. Mocht u dringend op zoek naar juridische bijstand, informeer dan altijd bij een gespecialiseerd advocatenkantoor welk type advocaat u het beste kan bijstaan.